INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

(Redactat în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016)

Operatorul de date este SC CRONOS DIET SRL, cu sediul social în Bacău înregistrat la Registrul societăților comerciale din Bacău la nr. J04 / 302/2012, cod fiscal nr. RO30021692 reprezentat de Constantin Stan, în calitate de director unic.

Identitatea tratamentului

Colectarea și prelucrarea datelor se efectuează de către SC CRONOS DIET SRL pentru activitățile și serviciile conectate la site.

Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site web dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele vizate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include adrese IP sau nume de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site, acolo unde este necesar.

Date furnizate voluntar de către utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară a e-mailurilor la adresele indicate pe acest site implică achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale incluse în mesaj.

Cookie-uri

După cum este obișnuit pe toate site-urile web, acest site folosește și cookie-uri, fișiere text mici care vă permit să stocați informații despre preferințele vizitatorilor, pentru a îmbunătăți funcționalitatea site-ului, pentru a simplifica navigarea prin automatizarea procedurilor (de ex. Logare, limba site-ului) și pentru analiza utilizării site-ului.

Cookie-urile de sesiune sunt esențiale pentru a face distincția între utilizatorii conectați și sunt utile pentru a preveni furnizarea unei funcționalități solicitate utilizatorului greșit, precum și în scopuri de securitate pentru a preveni atacurile cibernetice pe site.

Cookie-urile de sesiune nu conțin date personale și durează doar pentru sesiunea curentă, adică până când browserul este închis.

Toate sunt mai bine evidențiate în politica de confidențialitate / Cookie găsite pe site-ul: www.cronosdiet.com

Metode de procesare

Datele vor fi prelucrate – de către persoanele responsabile de prelucrare – cu instrumente manuale, informatice și telematice în domeniul de aplicare și în scopurile specificate mai sus și, în orice caz, respectând întotdeauna securitatea și confidențialitatea acestora, de asemenea, în conformitate cu legea și prevederile din Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

În special, este garantată păstrarea și controlul datelor cu caracter personal prelucrate, și în raport cu cunoștințele dobândite pe baza procesului tehnic, natura datelor și caracteristicile specifice ale prelucrării, pentru a minimiza, prin adoptarea a măsurilor de securitate adecvate, a riscurilor de distrugere sau pierdere, chiar accidentală, a datelor în sine, a accesului neautorizat la prelucrare sau nepermis sau nu în conformitate cu scopurile colectării.

Responsabil pentru prelucrarea datelor

Managerul procesării datelor: Dr. Popa Andreea.

Administratorii desemnați constituie punctul de contact pentru părțile interesate care doresc să primească informații cu privire la prelucrarea datelor lor și / sau pentru Autoritatea de Supraveghere; pot fi contactați la adresa de e-mail: info@cronosdiet.ro.

Persoane însărcinate cu prelucrarea

Persoanele responsabile sunt persoanele fizice care, sub autoritatea directă a proprietarului de date sau a subiecților desemnați de acesta, efectuează operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Compania garantează că și-a desemnat numiții în scris și că are grijă să furnizeze subiecților menționați instrucțiuni scrise detaliate cu privire la metodele de prelucrare, în conformitate cu prevederile legii.

În cazul modificărilor atribuțiilor individului desemnat, acesta din urmă va fi comunicat în scris.

datoria de supraveghere și control

Compania garantează desfășurarea de activități de instruire pentru personalul său implicat în operațiunile de prelucrare, pe baza atribuțiilor lor respective, diversificând nivelul de detaliu și instrucțiunile de funcționare pe baza tipurilor de date prelucrate de persoanele responsabile în timpul activității lor.

Prin urmare, în virtutea acestei fapte, este garantată supravegherea activității procesatorilor de date.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele colectate și prelucrate vor fi utilizate exclusiv în scopuri COMERCIALE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – inclusiv orice date sensibile („categorii speciale de date” art. 9 GDPR) și referitoare la condamnări sau infracțiuni („judiciare” art. 10GDPR) pentru care este necesar

ario consimțământul dvs. de a fi exprimat în partea de jos a acestor informații – colectate, are loc în scopurile de management identificate mai sus.

Prin urmare, toate datele colectate sunt prelucrate exclusiv pentru obligații legate de activitatea proprietarului, al cărui temei legal poate fi găsit la acceptarea și semnarea procedurii de turnare.

În absența unui document scris, prelucrarea datelor va fi efectuată cu acordul explicit al părții interesate și considerată drept o condiție de legalitate în temeiul și în sensul art. 6 din Regulamentul UE.

Serviciile / produsele oferite de proprietar sunt rezervate subiecților în măsură legală, pe baza legislației naționale relevante, să încheie obligații

Natura furnizării de date

Furnizarea datelor cu caracter personal și prelucrarea corespunzătoare de către operatorul de date, în scopurile menționate anterior, sunt necesare pentru stabilirea, continuarea și gestionarea corectă a relației dintre operatorul de date și persoana vizată sau trebuie înțelese ca fiind obligatorii pe baza legislația, reglementarea sau legislația comunitară; orice refuz de a furniza datele cu caracter personal solicitate poate face imposibilă, în totalitate sau parțial, perfecționarea și gestionarea relației existente sau în curs.

Furnizarea de date cu caracter personal și prelucrarea corespunzătoare de către operatorul de date în scopurile menționate la punctul 6) este opțională și neprezentarea acestora, chiar parțială, nu va avea consecințe.

Dreptul de acces și portabilitatea datelor

Dreptul se referă la datele „furnizate” de către partea interesată și se limitează doar la datele cu caracter personal în sens larg sau se extinde și la datele cu caracter personal generate (observate) de activitățile părții interesate (de exemplu, datele privind locația, istoricul căutărilor, navigare).

Partea interesată are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care îl privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.

Pe de altă parte, datele generate de proprietar pe baza analizei datelor furnizate sau colectate de partea interesată (date deduse și derivate, de exemplu, scorul creditului) și, evident, datele obținute de terți nu sunt incluse.

Dreptul la portabilitatea datelor nu implică nicio obligație de păstrare a datelor dincolo de perioada stabilită de reglementări cu singurul scop de a garanta exercitarea portabilității.

Partea interesată are dreptul de a primi, în mod gratuit, datele într-o formă structurată și lizibilă de către un procesator de date (deci absolut nu în format hârtie), într-un format utilizat în mod obișnuit („format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de un dispozitiv automat” ).

În conformitate cu articolul 20, partea interesată are dreptul de a transmite datele personale de la un proprietar la altul „fără obstacole”.

Datele trebuie furnizate „fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii” (articolul 12.3 GDPR).

Portabilitatea datelor va fi garantată numai în cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ sau necesitate contractuală și, în orice caz, numai dacă prelucrarea se bazează pe prelucrare electronică (deci nu pe hârtie), în toate celelalte cazuri nu se aplică.

Categorii de subiecți cărora li se pot comunica datele:

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată prin intermediul unor subiecți desemnați în mod expres și specific ca numiți instruiți în mod specific; acești subiecți vor prelucra datele în conformitate cu instrucțiunile primite de la operatorul de date, în conformitate cu profilurile operaționale atribuite acestora în raport cu funcțiile îndeplinite.

Datele pot fi, de asemenea, prelucrate de terțe părți (externalizatori), care sunt utilizate pentru furnizarea de servicii legate de scopurile urmărite, pe care organizația noastră le evaluează din când în când, pentru a asigura o mai mare protecție, dacă numim în calitate de manageri externi a tratamentelor din aceste locuri la locul lor.

În toate cazurile, acești subiecți vor prelucra datele în conformitate cu instrucțiunile primite de la operatorul de date, conform profilurilor operaționale atribuite acestora în raport cu funcțiile îndeplinite, limitate la ceea ce este necesar și instrumental pentru executarea operațiunilor specifice în cadrul serviciilor solicitate și exclusiv pentru realizarea scopurilor indicate în aceste informații.

Datele nu vor fi supuse dezvăluirii.

10. Perioada de păstrare a datelor

Datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă de timp care nu depășește cea necesară scopurilor pentru care au fost colectate, pentru a îndeplini obligațiile contractuale sau precontractuale, legale și / sau de reglementare (fără a aduce atingere termenilor statutare și statutare, în respectarea drepturilor și respectarea obligațiilor care decurg din acestea).

În special, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare sunt stabilite prin legi specifice care guvernează activitatea operatorului de date

prelucrarea sau prin dispoziții specifice ale Garantului pentru protecția datelor cu caracter personal care au reglementat activitatea de prelucrare și scopurile urmărite de către operatorul de date; în cele din urmă, se specifică faptul că datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, păstrate până la timpul permis de legislația italiană.

Modificarea și retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor

Partea interesată are dreptul:

obține anularea sau transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii;
obține actualizarea, corectarea și integrarea datelor;
obține certificarea că aceste operațiuni au fost aduse la cunoștința celor cărora le sunt dezvăluite datele;
se opun, din motive legitime, prelucrării datelor sau oricărui proces automat de luare a deciziilor (inclusiv profilarea);
obține limitarea prelucrării sau portabilitatea către un alt titular.

În acest scop, va fi necesară trimiterea cererii, printr-o comunicare specifică prin e-mail adresată la info@cronosdiet.ro (specificând „Confidențialitate” în subiect).

Minori

În comunicarea datelor cu caracter personal, trebuie să vă asigurați că aveți cel puțin 16 ani, în conformitate cu art. 8. Cu privire la acest punct, trebuie remarcat faptul că articolul menționat anterior nu se referă la nicio prelucrare online a datelor și nici la niciun serviciu al societății informaționale la care pot accesa minorii.

Regula se aplică numai serviciilor care fac obiectul ofertei directe și în contextul cărora prelucrarea datelor este legitimă numai dacă se bazează pe consimțământul informat al părții interesate.

Plângere către autorități

În cazul în care partea interesată identifică posibile încălcări ale prelucrării datelor, are dreptul să depună o plângere la autoritățile competente.

Consimţământ

După ce am citit informațiile, sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pentru realizarea scopurilor menționate anterior.

Pentru consimțământul informat, vă rugăm să citiți nota suplimentară atașată site-ului.

Coș
  • Nu există produse în coș.